Noteikumi

CrefoCert maksātspējas standarts

Standarts nosaka CrefoCert sertifikācijas būtību, reglamentē sertifikāta izsniegšanas un anulēšanas procedūras, kā arī uzņēmuma atbilstības kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta uzņēmuma maksātspējas atbilstība CrefoCert sertifikātam un standartam.

CrefoCert maksātspējas sertifikāts var tikt piešķirts uzņēmumam, kas atbilst sertifikācijas standartam (kritērijiem). Standartu nosaka uzņēmums SIA Crefo Rating, izmantojot maksātspējas vērtēšanas metodoloģiju CrefoScore, ko izstrādā un uztur SIA Creditreform Latvijā.

Vienīgais oficiālais sertifikācijas statusa apstiprinājums ir ieraksts sertificēto kompāniju sarakstā saitā www.crefocert.lv

CrefoCert Standarta kritēriji:

 • - CrefoScore indekss ≤ 250

 • - CrefoScore Riska klase ≤3

 • - Uzņēmums LR Uzņēmumu Reģistrā ir reģistrēts vismaz 1 gadu

 • - Detalizētā finanšu datu analīzē nav konstatēti būtiski kredītriska draudi

CrefoCert GOLD Standarta kritēriji:

 • - CrefoScore indekss ≤ 200 pēdējo 2 (divu) kalendāro gadu laikā

 • - CrefoScore Riska klase ≤2 pēdējo 2 (divu) kalendāro gadu laikā

 • - Detalizētā finanšu datu analīzē nav konstatēti būtiski kredītriska draudi

Sertifikāta izsniegšana

Sertifikāts var tikt izsniegts jebkuram uzņēmumam, kas atbilst CrefoCert maksātspējas standartam.
Uzņēmuma atbilstības analīzi veic un lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem SIA Crefo Rating divu darba dienu laikā pēc sertifikācijas pieteikuma saņemšanas.

Pēc uzņēmuma maksātspējas atbilstības CrefoCert standartam apstiprināšanas tiek noslēgts līgums par sertifikāta CrefoCert izsniegšanu.
Sertifikāts ir derīgs 1 (vienu) gadu no sertifikācijas apstiprināšanas dienas. Par sertifikācijas apstiprināšanas dienu ir uzskatāma diena, kad informācija par uzņēmuma sertifikāciju publicēta www.crefocert.lv.
Sertifikāta oriģināls, kā arī CrefoCert elektronisko failu kopums tiek nosūtīts divu darba dienu laikā no sertifikācijas apstiprināšanas dienas.

CrefoCert sertifikāta piedāvājumā ietilpst sekojoši elementi:

 • - Publikācija www.crefocert.lv mājaslapā

 • - CrefoCert sertifikāts PDF formātā, izsniegts uz 1 (vienu) kalendāro gadu

 • - CrefoCert sertifikāta ierāmēts oriģināls

 • - Sertifikāta online zīmogs (formāts PDF vai PNG pēc Uzņēmuma izvēles)

 • - Ieraksts Creditreform starptautiskajās kredītizziņās

 • - Atzīme CrediWeb uzņēmuma profilā

 • - Iespēja tulkot sertifikātu vairākās valodās (pēc Uzņēmuma izvēles)

 • - Uzņēmuma logo ar saiti uz mājas lapu un īss uzņēmuma apraksts crefocert.lv

 • - Papildus publicitāte sociālajos medijos


SIA Crefo Rating ir tiesības izvietot sertificētā uzņēmuma nosaukumu, logo un informāciju par sertifikācijas faktu www.crefocert.lv, portālā crediweb.lv, kā arī veicot publicitāti saziņas līdzekļos.

Sertifikāta anulēšana

Sertifikāts var tikt anulēts pirms termiņa gadījumā, ja Uzņēmums sertifikācijas periodā vairs neatbilst Standartam.
Pēc sertifikāta izsniegšanas tiek pieļauta 10% novirze no standartā noteiktas maksimālas CrefoScore vērtības.
Sertifikāts tiek anulēts pēc pieļaujamas novirzes pārsniegšanas. Par to anulēšanas dienā tiek nosūtīts paziņojums uz Līgumā norādīto Uzņēmuma kontaktpersonas e-pastu, ka arī tiek izdarīts attiecīgs ieraksts portālā www.crefocert.lv un tiek noņemta atzīme CrediWeb uzņēmuma profilā.
Pēc sertifikāta anulēšanas uzņēmumam nav tiesību izmantot CrefoCert zīmolu un citus sertifikāta elementus. Uzņēmumam ir pienākums atgriezt sertifikāta oriģinālu.

Atbildība

CrefoCert sniegtais vērtējums ir uzskatāms par trešās personas viedokli, un tas nevar būt vienīgais pamats lēmumu pieņemšanai.
SIA Crefo Rating ir tiesības mainīt pakalpojuma saturu un apjomu, paziņojumu par izmaiņām iepriekš publicējot portālā www.crefocert.lv.
SIA Crefo Rating ir tiesības atteikt sertifikācijas pieteikumu bez paskaidrojumu sniegšanas.
SIA Crefo Rating neatbild par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz portālā www.crefocert.lv saņemto informāciju, kā arī attiecīgiem pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.