CrefoScore

Objektīvs, automatizēts un vienkārši interpretējams – CrefoScore ir unikāls indekss, kas tiek izmantots uzņēmumu maksātspējas aprēķināšanai, lai izvērtētu atbilstību CrefoCert sertifikāta standartam.

CrefoScore
indekss
CrefoScore
klasifikācija
CrefoScore
kredītriski

CrefoScore
indekss

CrefoScore ir vienkāršs un ērti pielietojams indekss, kas sniedz iespējas ātram klienta kredītspējas novērtējumam. CrefoScore precīzi atbilst uzņēmuma tekošo saistību neizpildes varbūtībai 12 mēnešu laikā. Jo lielāks indekss, jo augstāks uzņēmuma maksātnespējas risks. Lai iegūtie rezultāti būtu vienkāršāk interpretējami un ērtāk lietojami, CrefoScore indeksam izveidota riska grupu klasifikācija.

CrefoScore indeksa aprēķināšanas metodoloģija ir izveidota, pamatojoties uz Creditreform daudzpusīgo pētījumu rezultātiem, kura aprēķinos tiek izmantoti šādi uzņēmumu maksātspēju raksturojoši dati:
* Finanšu rādītāji;
* Latvijā lielākā negatīvo maksājumu datu bāze, kas tiek uzturēta sadarbībā ar Creditreform;
* Uzņēmumu strukturālie dati;
* Nozares riska indikatori;
* PVN maksātāju reģistra informācija.

CrefoScore
klasifikācija

Ērtākai CrefoScore indeksa rezultātu izmantošanai izveidota riska grupu klasifikācija. Pirmajā un otrajā riska grupā ir uzņēmumi ar izciliem maksātspējas rādītājiem, kuriem pēc esošajiem aprēķiniem atbilst tikai 1,5% Latvijas uzņēmumu. Savukārt, 10.riska grupa būtībā nozīmē uzņēmuma maksātnespēju un likvidācijas procesu.

CrefoCert sertifikātu var iegūt tikai tie uzņēmumi, kuru CrefoScore indekss 100-250 jeb ietilpst 1.-3.riska grupā, attiecīgi maksātspējas rādītāji ir augsti, bet kredītriski – zemi.

CrefoScore
kredītriski

CrefoScore automatizētā sistēma un uzņēmumu kustības (maksātspējas uzlabošanās vai pasliktināšanās) analīze noteiktā laika periodā, sniedz iespēju aprēķināt maksātnespējas varbūtību katrai riska klasei.

Aprēķinu rezultātā iespējams klasificēt drošus kredītdarījumus no riskantiem, tāpēc CrefoScore ir īpaši vērtīgs indikators kredītriska vadībai. Pēc esošajiem aprēķiniem, CrefoCert sertificētajiem uzņēmumiem novērtotā saistību nepildīšanas varbūtība ir tikai 2,4%.

Novērotais saistību nepildīšanas gadījumu sadalījums riska klasēs (12 mēnešiem)

CrefoCert saņemšana

CrefoScore ≤ 250
Riska klase ≤3
Uzņēmums ir reģistrēts vizmaz 1 gadu
Detalizētā finanšu datu analīzē nav konstatēti būtiski kredītrisku draudi.

CrefoScore ≤ 200 pēdējos 2 gadus
Riska klase ≤ 2 pēdējos 2 gadus
Detalizētā finanšu datu analīzē nav konstatēti būtiski kredītrisku draudi.

Sertifikāta piedāvājumā ietilpst:
  • CrefoCert sertifikāts uz gadu

  • CrefoCert sertifikāta ierāmēts oriģināls

  • Sertifikāta online zīmogs

  • Ieraksts starptautiskajās kredītizziņās

  • Atzīme CrediWeb uzņēmuma profilā

  • Iespēja tulkot sertifikātu vairākās valodās

  • Uzņēmuma logo ar linku uz mājas lapu un īss uzņēmuma apraksts crefocert.lv

  • Papildus publicitāte sociālajos medijos